شب و تنهایی و ماه و ستاره...

» دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦
» عادت :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٠
» خسته و دلسرد :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٥
» خداوند همه چیز میشود همه کس را :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢
» ناخوشی... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳۱
» بهترینم... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» دلم شکست... :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧
» خدایا :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٥
» خدا از راه میرسد... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٢
» چرا این همه از خدا دور هستم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٧
» تمومه... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢
» غم مخور ! :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳۱
» واقعیت تلخ !! :: شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٤
» با خوب، خوب بودن هنر نیست ... :: جمعه ۱۳٩٢/۱/۱٦
» کاش... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۳ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۳
» سخت بالا بروی ساده بیایی پایین... :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» نه این که عاشقی حال خوشی نیست... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» این دیوانگیست... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٥
» تراژدی زندگی ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» آخرین اشتباه :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» انتخاب یا اشتباه ؟؟ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» باران... :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» کمی مرد باش ! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» دلتنگم... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٧
» چاشنی زندگی ! :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢
» روزگار ما ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٩
» به دنبال ماه یا ستاره؟ :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٢٥
» روزمره گی عین مردن است :: شنبه ۱۳٩۱/٩/۱۸
» چند توصیه ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/۱۳
» تفاوت یک انسان با شعور از یک احمق ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٢
» انتخاب با شماست ! :: شنبه ۱۳٩۱/٩/۱۱
» راه من، تنها راه من است. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۸
» غبطه نخورید! :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٤
» قهر قهر تا قیامت...! :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٢٠
» عجب حکایتیه ها !! :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/۳٠
» تعطیل ... ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/۳٠
» دنیای امن ؟؟ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/۳٠
» 91.07.01 اولین روز کاری :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۱
» زود قضاوت نکن! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٩
» گاهی مغرور باش! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٩
» بخاطره خوبی ها... :: شنبه ۱۳٩۱/٦/٢٥
» اسیر یا آزاد؟ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٢
» گاهی شیطنت کن! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» به هر حال... :: شنبه ۱۳٩۱/٦/۱۱
» دیگر انتظاری ندارم :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۱٠
» چرا واقعأ؟؟ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٩
» خدای من، بودنت را شکر. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۸
» بشنو، ولی باور نکن ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٦
» صبر داشته باش :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/٥
» لحظه های سکوتم :: شنبه ۱۳٩۱/٦/٤
» من همینم !! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» صداقت و سیاست ! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» گل گلدون من، شکسته در باد... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» واژه ها درد را نمیفهمند ! :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» به آرامی آغاز به مردن میکنی... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/٢٤
» تسلیم نخواهم شد! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/٢٤
» انسانیت :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢
» مشکل دنیا ! :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۱
» دلم بی روی او دریای درد است... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۸
» دور بمان! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۸
» مردم چیست ؟ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٥
» آخ به دلم... :: شنبه ۱۳٩۱/٥/۱٤
» برگ پاییزی... :: جمعه ۱۳٩۱/٥/۱۳
» ساخت چین ! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٢
» مرا با حقیقت بیازار :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۱
» اشک تمساح :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۱
» باز هم بلند شو :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/٥
» دوست بدار :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٤
» چه شتابیست به راه؟ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٤
» کم هستم ولی... :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» آغوش... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱
» طوفان.. :: جمعه ۱۳٩۱/٤/۳٠
» درک و شعور... :: جمعه ۱۳٩۱/٤/۳٠
» دست هایت... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٩
» آدم هرز... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٢۸
» عادت... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٢۸
» بغض.. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٢۸
» چرا؟؟؟ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٢۸
» به یاد هومن عزیزم... :: شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٤
» زوووو!! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٢
» عاشقی! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٢
» صبر کن سهراب !! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» کاش...!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» تولدم..! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» سایه ها :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٩
» تو تنها نیستی :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٩
» اگر...! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٩
» مرا دریاب :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٩
» !! :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۸
» تاب بیاور.. :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۸
» دلتنگی...!! :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۱
» خیانت :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۱
» تکرار :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۱
» بازی روزگار :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۱
» بی تاب شدن... :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٠
» خودتو خسته نکن.. :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٠
» به انسان بودنت نناز! انسانیت کو؟؟؟ :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٠
» عشق :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» ای ستاره ها :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» پناهگاه :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» خنده اجباری :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» سکوت...! :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» برگزیده وصیت نامه چارلی چاپلین به دخترش ژرالدین :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٦
» گاهی... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٦
» گفت و گو با خدا :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٦