دلتنگم...

دلتنگ شدن برای کسی ...

 این نیست که از آخرین باری که او را دیده اید

 یا با او صحبت کرده اید چقدر گذشته است !!!

 بلکه دلتنگی آن لحظه ایست که در حال انجام کاری هستید ،

 و آرزو می کنید که ...

 

 کاش او نیز اکنون کنار شما بود !!!

 

/ 0 نظر / 13 بازدید