به هر حال...

هر که هر چه بگوید، گر خطا گفت نگیریم بر او ؛

 ور به حق گفت ، جدل با سخن حق نکنیم .

 و اگر مدعی گریبان گرفت و رها نکرد ؛ و رگ گردن به جدل راست نمود ،

"نیم تصدیق" به نافش میبندیم و خاموشش میکنیم ،

 

که این عمر کفاف آن را ندهد که حرف خود را بزنیم.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید