اگر...!

یادم باشد اگر شاعر شدم                         

برای سرودن دوست داشتن؛

دنبال ایهام نباشم!

یادم باشد اگر نقاش شدم،

لبخند را با آبی ترین رنگ

بر بوم جاودانگی به تصویر بکشم...

 


/ 0 نظر / 4 بازدید