کمی مرد باش !

این بار اگر زن زیبا رویی را دیدید :

 

- جای شماره به او امنیت بدهید

 

- او را به مقصد مورد نظرش برسانید (نه به مقصد مورد نظرتان)

 

- بگذارید زن ایرانی وقتی مرد ایرانی را در کوچه ای خلوت میبیند احساس امنیت کند نه ترس

 

- بیایید فارغ از جنسیت کمی مرد باشید

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید

چشوم