خیانت

هیچوقت طوری زندگی نکن                      

که وقتی در آغوش کسی هستی

برای شخص دیگری گریه کنی..

چون....

خیانت تنها این نیست

که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری

خیانت میتواند

دروغ دوست داشتن باشد....

/ 0 نظر / 13 بازدید