قهر قهر تا قیامت...!

کاش میشد :

 

بچگی را زنده کرد

 

کودکی شد ، کودکانه گریه کرد

 

شعر قهر قهر تا قیامت را سرود

 

آن قیامت که دمی بیشتر نبود

 

فاصله با کودکی هامان چه کرد؟

 

کاش میشد بچگانه خنده کرد..

 

/ 0 نظر / 5 بازدید