گاهی...

 

گاهی گمان نمیکنی و میشود

                                گاهی نمیشود که نمیشود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

                                گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود

گاهی گدای گدایی و بخت نیست

                                گاهی تمام شهر گدای تو میشود

/ 0 نظر / 14 بازدید