خدا از راه میرسد...

شک نکن؛

 

درست در لحظه ی آخر؛

 

در اوج توکل و در نهایت تاریکی؛

 

نوری نمایان می شود؛

 

معجزه ای رخ می دهد؛

 

خدا از راه می رسد ...

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
فاطمه

دوستش دارم بزرگیش را.سکوتش را.عظمتش را.ابهتش را.تنهایش را.حکمتش را.صبرش راوبودنش عادتیست مثل نفس کشیدن!خدارا میگویم