ناخوشی...

میخواهــــم راحـــــت باشم

بی جسـارت و بـی خجالت

در جواب چه خــــــــبر ها ؟!

چشمانم را ببندم و بگویم :

ناخـــــوشی . . .

 

دلم به کما رفته...

برای زنده شدنش دست به دعا شوید

 


/ 1 نظر / 35 بازدید
sina

البته بدان ناخوش ها واست دعا نمی کنن . همین دلشکسته ها هستند که دعاشون قبول می شه و نگاهشون از سر عشق است