نه این که عاشقی حال خوشی نیست...

کدوم خواستن؟ کدوم جنون؟ کدوم عشق؟؟

شاید خیلی از این حرفها دروغه


تا وقتی با همیم از عشق می گیم

نباشیم قولمون حتی دروغه

 

از این عشق هایی که زنجیر می شه

هوس هایی که دامن گیر می شه

می ترسم چون دلم بی اعتماده

***   به احساسی که بی تأثیر می شه  ***

 

نه اینکه عاشقی حال خوشی نیست ... نه اینکه زندگی بی عشق می شه

فقط کاش بین این حس های مبهم ... بفهمم آخرش چی عشق می شه ؟؟..

توفکرش نیستیم و پیداش میشه

ولی وقتی که باید باشه میره


به حال و روزه ما کاری نداره
همیشه یا براش زوده یا دیره

/ 0 نظر / 11 بازدید