انتخاب با شماست !

همیشه به یک چیز واحد به دو شکل میتوانید نگاه کنید :

 

میتوانید نیمه ی خالی لیوان را ببینید

 

                                        یا نیمه ی پر آن را .

 

انتخاب با شماست .

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید