خدایا

پروردگارا آنگونه زنده ام بدار

که نشکند دلی از زنده بودنم

و آنگونه بمیرانم

که به وجد نیاید کسی از نبودنم...


/ 3 نظر / 12 بازدید
sam

هیچ وقت... هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد امشب دلی کشیدم شبیه نیمه سیبی.. که به خاطر لرزش دستانم در زیر آواری از رنگ ها ناپدبد ماند..

دختر پاییز

سلام سارا جون وب خوبی داری خوشحال می شم به وب من یه سر بزنی ونظر بدی