راه من، تنها راه من است.

راه من تنها راه من است و لزومأ راه دیگران نیست !

 

روشی که برای شما کاملأ مفید است، ممکن است برای دیگران چنین نباشد !

 

پس وقتی دیگران نظرات متفاوتی با روش شما دارند، این باعث نمیشود

 

که نظر شما ضعیف گردد .

 

/ 0 نظر / 12 بازدید