من همینم !!

من میتوانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته خو یا شیطان صفت باشم

 

من میتوانم تورا دوست داشته یا از تو متنفر باشم

 

من میتوانم سکوت کنم، دانا و یا نادان باشم

 

چرا که من یک انسانم و اینها صفات انسانی است

 

و تو هم به یاد داشته باش

 

من نباید چیزی باشم که تو میخواهی

 

من را خودم از خودم ساخته ام

 

تویی که تو از من میسازی، آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند

 

من متعهد نیستم چیزی باشم که تو میخواهی

 

و تو هم میتوانی انتخاب کنی که مرا میخواهی یا نه

 

میتوانی دوستم داشته باشی همینگونه که هستم، و من هم

 

میتوانی از من متنفر باشی بی هیچ دلیلی، و من هم

 

تو نمیتوانی برایم به قضاوت بنشینی و حکمی صادر کنی، و من هم

 

قضاوت و صدور حکم بر عهده ی نیروی ماورایی خداوندگار است

 

دوستانم مرا همینگونه پیدا میکنند و میستایند...

 

همه انسان هستند، با نقابی متفاوت

 

نامت را انسانی هوشیار بگذار اگر

 

آدم ها را از پشت نقاب های متفاوتشان شناختی!!

 

گاندی

/ 0 نظر / 11 بازدید