مردم چیست ؟

 مردم چیست ؟

مردم به موجودی گفته میشود که از بدو تولد همراهیت میکند و تا روز مرگ مجبوری که برای اون زندگی کنی!

برای مردم خیلی مهمه که تو :

چی میپوشی؟ / کجا میری؟ /چند سالته ؟

بابات چه کارست؟ / ناهار چی خوردی؟

چند روز یه بار حموم میری؟ / چرا حالت خوب نیست؟

چرا میخندی؟ / چرا ساکتی؟

چرا نیستی؟ / چرا اومدی؟

چرا اینطوری نوشتی؟ عاشق شدی؟

چرا اونطوری نوشتی؟ فارغ شدی؟

چرا چشات قرمزه؟ معتادی؟

چرا لاغر شدی؟ شکست عاطفی خوردی؟

چرا چاق شدی؟ زندگی بهت ساخته؟

و چراهای بسیاری که تا جوابش را به دست نیاورد دست از سرت بر نمیدارد!

مردم ذاتأ قاضی به دنیا میاد !

بدون اینکه خودت خبر داشته باشی، جلسه دادگاه برات تشکیل میده، روت قضاوت میکنه، حکم برات صادر میکنه، و در نهایت محکوم میشی !!

مردم قابلیت اینو داره که همه جا باشه ! هرجا بری میتونی ببینیش ، حتی تو خواب!

اما مردم همیشه از یه چیزی میترسه :

از اینکه تو بهش بی توجهی کنی، محلش نزاری ، حرفاش رو نشنوی، و کاراش رو نبینی !!!

پس دستت رو بزار رو گوشت ، چشمات رو ببند، و با بی توجه از کنارش عبور کن، و مشغول کار خودت شو !!!

/ 1 نظر / 18 بازدید
ترانه

کاملا درسته[تایید]